Finnforest Sverige fusionerades med norska Moelven för snart 10 år sedan och säljs nu i Sverige genom Moelvens försäljningsorganisation. Dock platsar ändå materialet nedan - producerat 2000-2001 - som ett bra exempel på ett komplett upplägg med produktbroschyrer för de olika produktkategorierna, produktpärm med faktablad samt konsument- och fackpressannonser.
Klicka på respektive för att se förstoring!